Over het Koerhuis

Doel

De Teken- en Schilderclub ‘Het Koerhuis” is een club van amateurschilders die het doel hebben samen te tekenen en te schilderen met leden die enige ervaring met tekenen of schilderen hebben (gehad). Er wordt jaarlijks gewerkt naar resultaten die getoond kunnen worden aan publiek tijdens de Expositie in het voorjaar.

Club

Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Wij werken in de Boogzaal van de Protestantse Gemeente in de Hoofdstaat 27, 7213 CN in Gorssel. Onze club bestaat uit zo’n dertig actieve leden.

Wij schilderen elke donderdagochtend in Gorssel, uitgezonderd vakanties. Vaak wordt er naar een stilleven geschilderd en er kan ook les gegeven worden door de leden zelf of er wordt een workshop gegeven door een ingehuurde kunstenaar. In de zomer schilderen wij op mooie buitenlokaties.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. De privacy policy die ‘Het Koerhuis’ hanteert is bij de club verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de club: Henk van Lottum, telefoon 06 40852162 of stuur een e-mail naar hl.v.lottum@gmail.com.